Inför Verkstadsbesöket

Skriv ut

INFÖR VERKSTADSBESÖKET

Serviceboken

Se till att ha med dig bilens servicebok. Detta så att vi kan stämpla den. Då finns det i bilens dokumentation att bilen varit servad ordentligt.

Låsbultar för hjul

Ta med dig hylsor för ev låsbultar till fälgar eller hjul. Utan dem så har vi svårt att få av hjulet för att kunna utföra en ev. reparation.

Töm bilen

Ta bort allt i bilens utrymmen (t.ex. bagageutrymme) om det jobbet som skall göras kräver att man kommer åt där. Vi ansvarar inte för några föremål som ligger löst i bilen.

Ersättningsbil
Behöver du ha en ersättningsbil när din bil är på verkstaden så fråga när du bokar din verkstadstid. Vi försöker hjälpa dig att lösa dina transportbehov

Viktigt vid hjulbyte
Tänk på att efterdra hjulen (hjulbultar / hjulmuttrar) efter 10-15 mil.

MILJÖPOLICY

Vårt motto är att skydda miljön genom att minimera förbrukning av resurser och undvika miljöförstöring samt eftersträva samarbete enbart med miljöcertifierade underleverantörer.

Vi försöker bidra till en varaktig hållbar utveckling genom att eftersträva att minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjligt. Vårt mål är att följa lagar och krav som ställs och ständigt förbättra miljöarbetet.

Joomla Business Templates by template joomla